Privacy Policy

Algemeen
Bij telefonisch-vergaderen.com hechten we waarde aan het beschermen van uw privacy.

Persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens die ter beschikking worden gesteld aan telefonisch-vergaderen.com worden opgeslagen voor eigen doeleinden. Uw informatie wordt niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden. telefonisch-vergaderen.com houdt zich het recht voor om individuele informatie te bekijken en bekend te maken om te voldoen aan ter zaken doende wetten en wettelijke verzoeken van de overheid, om de systemen goed te laten functioneren en om zichzelf en haar gebruikers te beschermen. telefonisch-vergaderen.com kan geen garantie geven voor het privacybeleid van de sites waarnaar gelinkt en/of doorverwezen wordt.

Feedback en klachten van gebruikers
Heeft u op- of aanmerkingen of een klacht; stuur dan een e-mail middels de contactpagina op www.0900BELLEN.com

IP-adressen
In het geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan uw IP-adres worden doorgegeven aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Wijzigen van de privacy policy
telefonisch-vergaderen.com houdt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. telefonisch-vergaderen.com adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Acceptatie
Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze site gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte adviezen begrijpt en opgevolgd heeft. Als u het met de privacy statement of met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze sites. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in de privacy policy aan te brengen. Wanneer u van telefonisch-vergaderen.com gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt is/zijn, wordt u geacht de privacy policy en algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd.

-einde-